Site icon logit s.r.o.

Analýza webovej stránky

Analýza webu

Pri zadaní analýza webovej stránky sa snažíme firmám poradiť ako správne nastaviť Google Analytics, ako správne vyhodnocovať a spoznávať návštevníkov stránky. Na základe analýzy spoznáme silné a slabé oblasti webovej stránky a navrhneme vylepšenia.

Vypracujeme Vám niekoľkostranovú analýzu Vášho webu

Zistíme silné a slabé miesta Vašej webovej stránky

Navrhneme riešenia ako webovú stránku vylepšiť

Nastavíme Google Analytics a zistíme či meriate správne

 

Exit mobile version